Ajaya Ghimire

Chairman

Siddhartha Kedia

Director

Ashish Tiwari

Director

Upama Ghimire

Director

Shraddha Sanghai

Director

Prof. Gyaneshwor Sharma

Pokhara University Representative